8 θέσεις Ιατρών Επιμελητών Β επί θητεία στο ΓΝ Κορίνθου

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, που ανήκει στην 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δ. Ελλάδας και εδρεύει στην Π.Ε. Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων επί θητεία, στις θέσεις ειδικευμένων ιατρών, ανδρών και γυναικών, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

– 3 Ψυχίατροι, Επιμελητές Β’
– 1 Παθολόγος, Επιμελητής Β΄
– 1 Ουρολόγος, Επιμελητής Β΄
– 1 Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Επιμελητής Β’
– 1 Παιδίατρος, Επιμελητής Β’
– 1 Παθολόγος ή Καρδιολόγος ή Πνευμονολόγος –Φυματιολόγος ή Χειρούργος ή Αναισθησιολόγος ή Νεφρολόγος (Μ.Ε.Θ.), Επιμελητής Β’.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τετραπλούν, κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο,  είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχ. διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Γραμματεία, Λεωφόρος Αθηνών 53, Τ.Κ. 201 31, Κόρινθος.
Πληροφορίες στα τηλ.: 27413 61805 και 27413 61923 (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού).
Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 09-06-2016 έως και 28-06-2016. (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/76404690Β5-ΩΘΡ/document

www.diorismos.gr

Γράψτε το σχολιό σας