Η βαρηκοΐα οδηγεί στην αποξένωση

Bαρηκοΐα
Ενα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως άνθρωποι της τρίτης ηλικίας είναι η μείωση της ακουστικής ικανότητας. Κατάσταση η οποία προκαλεί προβλήματα στην επικοινωνία τους, οδηγώντας τους σε αποξένωση. Οι άνθρωποι με βαρηκοΐα αποφεύγουν τις κοινωνικές επαφές, καθώς δυσκολεύονται να αντιληφθούν τα όσα συζητούν οι συνομιλητές τους.
Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, ένας βαρήκοος δεν είναι κωφός. Ο βαρήκοος αντιλαμβάνεται το πρόβλημα περίπου τρία χρόνια μετά την έναρξή του. Βέβαια, το κοντινό περιβάλλον του αντιλαμβάνεται το πρόβλημα νωρίτερα, καθώς ο βαρήκοος ζητεί από τους άλλους να μιλούν δυνατότερα, αργότερα και καθαρότερα, ενώ έχει την ανάγκη να αυξάνει την ένταση στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.
Η βαρηκοΐα μπορεί να οφείλεται σε πολλά αίτια. Η συνήθης αιτία που προσβάλλει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας είναι η ωτοσκλήρυνση.

Γράψτε το σχολιό σας