Εκτός ΕΣΥ οι Διοικητές και «με το νόμο»

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία η οποία, με την ψήφιση της, αναμένεται να «δείξει την πόρτα της εξόδου» από το ΕΣΥ στους Διοικητές των Νοσοκομείων που αρνούνταν να αφήσουν τις θέσεις τους.

Με νομοθετική ρύθμιση η πολιτική ηγεσία της Αριστοτέλους κόβει το «γόρδιο δεσμό», των Διοικητών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ που «έκλειναν τα αυτιά» στις εκκλήσεις του Υπουργείου να παραιτηθούν και να διευκολύνουν τη νέα ηγεσία.

Ποιος θα διορίζει τους Διοικητές & Αναπληρωτών

Η τροπολογία που συμπεριλαμβάνεται στο ΝΣ για την Ιθαγένεια του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (επισυνάπτεται) παρέχει στον Υπουργό Υγείας την εξουσία διορισμού και παύσης Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Δημόσιων Νοσοκομείων και μάλιστα χωρίς αποζημιωση…

Οι περισσότεροι από τους επικεφαλής των Νοσοκομείων ΕΣΥ διορίστηκαν πριν από περίπου 1,5 χρόνο, για 3ετή θητεία, μετά την επιλογή τους από την Επιτροπή επιλογής δοιοικητών του ΕΣΥ, η οποία εγκρίθηκε εν συνεχεία από τον Υπουργό Υγείας. Αλλά ακόμα και αν στη 12μηνη αξιολόγηση οι Διοικητές δεν κρίνονταν κατάλληλοι για να συνεχίζουν τη θητεία τους, η επιλογή των νέων θα έπρεπε, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας που είχε ψηφιστεί επί Α. Γεωργιάδη, να επιλεγούν από τον κατάλογο των επιλαχόντων που είχε συντάξει η Επιτροπή.

Με τη νέα ρύθμιση ο Υπουργός Υγείας «δύναται να παύσει, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης, τους νυν Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των δημοσιων νοσοκομείων της χώρας και να διορίσει νέους, διετούς θητείας». Εκτιμάται, δε, ότι η νέα διαδικασία διορισμού θα είναι και ταχύτερη.

Διάρκεια θητείας Διοικητών & Αναπληρωτών

Επιπλέον, με την τροπολογία «κονταίνει» η θητεία Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών, από τα 3 στα 2 έτη, κρίνοντας τη διάρκεια ικανή για να λειτουργήσουν τα Νοσοκομεία σε ένα σταθερό καθεστώς διοίκησης, αλλά και το Υπουργείο «να επεξεργαστεί και να θεσμοθετήσει ένα αξιόπιστο, πραγματικά αξιοκρατικό αλλά και ταυτόχρονα και εφαρμόσιμο σύστημα αξιολόγησης και επιλογής των Υποψήφιων Διοικητών.

Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση το ισχύον σύστημα δεν απέδωσε, η αρμόδια Επιτροπή ήταν καθαρά τυπική, δεν επιτέλεσε επί της ουσίας το έργο της, δεν προχώρησε σε πραγματική αξιολόγηση και αρκέστηκε στην κατάρτιση ενός προσχηματικού καταλόγου, με αποτέλεσμα η επιλογή των Διοικητών δεν χαρακτηριζόταν από αξιοκρατία.

Κατά το συντάκτη της τροπολογίας, η όλη διαδικασία επιλογής και διορισμού των Διοικητών θα πρέπει να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Νοσοκομείων.

Επιτροπή Τέλος

Με την Τροπολογία καταργείται και η Επιτροπή η οποία ήταν υπεύθυνη να εισηγείται στον Υπουργό το διορισμό ή τη διακοπή της θητείας Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών.

Πηγή: http://virus.com.gr/ektos-esi-i-diikites-ke-me-to-nomo/?utm_source=newsletter_morning_edition&utm_medium=email&utm_campaign=virus_25-06-2015&utm_content=read_more&utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=Virus+Newsletter

Γράψτε το σχολιό σας